Гостуващи изложби

“30 от 70“- Иван Ненков, Колекционерът“

от 6 Октомври до 8 Ноември 2017

На 6 октомври, от 18.00 часа в Художествена галерия Борис Георгиев се открива изложбата 30 от 70 - Иван Ненков, Колекционерът. Използвайки уникалните пространства на галерията, колекционерът Иван Ненков показва представителна част от собствената си колекция от живопис, скулптура, фотография и графика на около 50 известни български художници. Изложбата е юбилейна за автора, показвайки 30 години колекционерска дейност от 70 години живот. Тази изложба е продължение на диалога, който аз водя с художниците от много години. Той е и едно взаимно оглеждане. Затова тази изложба е общозначима, но е и много лична и много важна за мен и за голяма част от авторите. Просто исках да направя нещо ценностно, нещо по-различно, нещо предизвикателно и сега то е факт. Затова и избрах нейното показване в Художествената галерия Борис Георгиев - Варна на своя юбилей - Иван Ненков