Гостуващи изложби

ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА Изложба живопис

от 21 Март до 10 Април 2018

В изложбата е всичко онова, което ме е интересувало и в което намирам смисъл. Звучи доста обикновено, но да - рисувам портрети, пейзажи, фигури. Такава е истината. Определено я предпочитам пред нарочно измислената концепция. Ненавиждам фалша.