Гостуващи изложби

Изложба на Веселин Дамянов

от 2 Май до 1 Юни 2018

Веселин Дамянов работи едновременно в областта на графичните изкуства, живописта и акварела, без да поставя бариери и да прави различия между техники, прилагайки дори графични техники в живописта и обратно. Притежаващ деликатен и класически усет към композиция и цвят, както и остро око към всеки детайл, художникът умело и балансирано смесва майсторска техника с творчески хъс към взаимен обмен на различни художествени методи, както и към изследването на възможностите за една по-различна креативност, отказвайки да се прикачи към дадена единствена категория на Художник - миниатюрист, График, та дори и само на една представа за Изкуство. Надарен с позитивен порив за творчество и изследване на своите хоризонти, той отдавна е насочил погледа си към международната сцена на изкуството, което още от 90-те години го отвежда в цяла Европа и дори отвъд. Курт Хаубрехтс Творби на Веселин Дамянов са притежание на Националната художествена галерия - София и частни колекции. Член на съюза на българските художници.Изложбата може да бъде разгледана до 01.06.2018 г.