Гостуващи изложби

КОНФЕРЕНЦИЯ - КРЪГЛА МАСА посветена на 130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БОРИС ГЕОРГИЕВ ОТ ВАРНА. ХУДОЖНИК НА ДУХА МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА.

от 26 Октомври до 27 Октомври 2018

КОНФЕРЕНЦИЯ - КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА : БОРИС ГЕОРГИЕВ ОТ ВАРНА (1888-1962) - ХУДОЖНИК НА ДУХА МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА ВАРНА, 26-27 ОКТОМВРИ 2018 г. През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на художника Борис Георгиев от Варна (1888-1962), патрон на Градската художествена галерия. По този повод между 26 и 27.10.2018 г. Галерията организира провеждането на Конференция - Кръгла маса Борис Георгиев - художник на духа между Изтока и Запада. Значимият юбилей е отбелязан с представителни изложби на художника във Варна и София. Организатори на Кръглата маса са - Градска художествена галерия - Варна, Държавна Агенция Архиви. Под патронажа на Министерство на културата и Кмета на Община Варна г-н Иван Портних. С медийното партньорство на БНТ,РТВЦ-Варна, БНР-ВАРНА Да вземат участие в Кръглата маса са поканени специалисти и изследователи от различни научни области и специалности: Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед, Директор на Градска Художествена Галерия Борис Георгиев - Варна Д-р Константин Златев, Д-р по богословските науки, преподавател в Теологичния колеж Стефан Константинов - София Дарина Билярска, Централен Държавен Архив - София, Даниела Кънева, журналист - Сдружение Клуб приятели на Индия Пламен Петров, уредник, Софийска Градска Художествена Галерия Донка Николова, главен експерт Държавен Архив-Варна Николай Савов, главен експерт Естетизация на градската среда, Община Варна Антоанета Дюнгелян, Компания за създаване на съвременни концепции, Благоевград За повече информация: +359889762363; +359 52612363 email: artgalleryvarna@abv.bg