Гостуващи изложби

НИКОЛАЙ ИЗВАРИН 1928 -1996

от 7 Март до 31 Март 2019

В изложбата са представени художествени произведения от Градска художествена галерия БОРИС ГЕОРГИЕВ - Варна, Художествена галерия - Добрич и Художествена галерия ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА - Шумен. Изложбата е експонирана в Художествен музей ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ, филиал на Градска художествена галерия БОРИС ГЕОРГИЕВ - ВАРНА. Изложбата е част от музейната рубрика ПРОСТРАНСТВА НА ПАМЕТТА.