Гостуващи изложби

Първа изложба на "Сряда 5"

от 3 Октомври до 17 Октомври 2017

Художниците от група Сряда 5 се събират всяка сряда, в 5 ч. следобед, в кафенето под Часовника и говорят за изкуство.Членове на групата са Владимир Иванов, Ирена Димитрова, Мария Казакова, Веселин Начев, Галина Станева, Марияна Шиеверска, Велика Петрова, Велина Гребенска и Доника Йорданова.