Гостуващи изложби

Проектът "Резервирани идеи" на Роберт Баръмов

от 4 Юни до 23 Юни 2019

Проектът РЕЗЕРВИРАНИ ИДЕИ на Роберт Баръмов обединява непоказвани и неразработени идеи от периода 2014 - 2019 година. Динамиката на съвременното ежедневие ни предлага постоянно да филтрираме съществуващата информация, обединяваща всевъзможни предложения от всички страни. В надпреварата да бъдем оригинални е важно първи да предложим и защитим хрумване или визия. Понякога се случва да открием, че личното ни забавяне е довело до паралелното раждане на близка до нашата, идея в далечна точка на света, където тя се е превърнала в хит. Това ни тласка към амбицията при всяка възможност да споделяме с обществото темите, по които сме разсъждавали или работили като игнорираме влиянието на постоянните базисни фактори за перфектна реализация като обществена подкрепа, съвършено пространство и публични финанси. Роберт Баръмов сам определя част от подходите към темите в проекта си като опасни и това според него e една от причините да не ги е развил към момента. След като културният елит на света обяви краят на живописта, той се връща върху платното, където привидно упражнява специфичната си акрилна техника. По - аналитично вглеждане в резултатите от играта с материала водят към извода, че по този начин авторът илюстрира намеренията си да се концентрира по - подробно върху паралели в контекста на актуални теми около национализма, миграциите, феминизма и специсизма днес. В инсталацията Сирийска седмица на модата моделите са осакатени от военната агресия деца, които дефилират с дрехи на водещи дизайнери, а модният подиум е покрит с детски играчки - известни супергерои от комиксите. Друга част от проекта илюстрира сватба между офицер от СС и еврейка в концетрационните лагери /реплика на известна истинска история от втората световна война/. Подобна връзка е приблизително третирана от нацистките закони като междувидова, което дискретно пренася публичната дискусия към възхода на национализма в Европа днес и колективната човешка памет, свързана с двете му авторитарни възможни крайности от близкото минало - националсоциализма и комунизма. През 2018 година Роберт Баръмов комуникира с резиденции на вегани в Италия и това поставя основата за идея относно отговорността на човека като доминиращ биологичен вид. В живописта Форми на доминация, козата като инкубатор на човешки генетичен материл от една страна иронизира абсурдността на нацистките закони от миналото, а от друга страна прави опит да въвлече феминизма в дискусия относно различните форми на доминация в човешкото общество от времето на суфражетките, през неофеминизма на Симон де Бувоар до съвременната ситуация, с фокус развитите демокрации. Платното Миграции в ателието на артиста затваря теоретичният кръг на проекта, като свързва специсизма с мигрантската проблематика през погледа на доминиращ авторитет - авторът наблюдава паяци, пчели и други насекоми, преминаващи през ателието му и документира отношението си към тях с кратки видео материали или създава обекти като Бежански лагер, което всъщност се оказва капан за инсекти. Проектът РЕЗЕРВИРАНИ ИДЕИ на Роберт Баръмов предлага дискусия по актуални в културната риторика теми като идентичността в постколониалния период, деколонизацията, формите на различни доминации, мигрционните процеси и демодернизациите в постсъвремието, завършващи с вечния за всеки цивилизационен стадий въпрос: - Сега накъде ? Роберт Баръмов