Контакти и Работно време

Адрес: Варна, Любен Каравелов №1

работно време: от 10:00 до 18:00 часа

почивни дни: понеделник

Ден с безплатен вход за посещение - четвъртък

 

Градска художествена галерия - Варна разполага с устройство за изкачване на стълби - механичен повдигач за транспортна инвалидна количка. При необходимост от съдействие, молим да позвъните на звънеца монтиран на таблото разположено на нивото на тротоара или позвънете на тел. 052 620 446.

 

тел. +359 52 612 363

тел. +359 52 620 446

 

 

Address: Varna, Lyuben Karavelov Street №1

Opening hours: 10:00am - 18:00pm

 

Days off: Sunday

Day with free admission: Thursday

The City Art Gallery - Varna has a device for climbing stairs - a mechanical lift for a transport wheelchair. If you need assistance, please ring the bell mounted on the bulletin board located at sidewalk level or call tel. 052 620 446.

 

Tel. +359 52 612 363

Tel. +359 52 620 446

 

email: artgalleryvarna@abv.bg, office@varnacityartgallery.com

тел. +359 52 612 363
тел. +359 52 620 446