История на Градска художествена галерия - Варна

С пожълтели страници, по чудо запазена Протоколната книга на дружеството на варненските художници е документ, който ни дава ценна информация за едно смутно, не много далечно, но избледняващо минало.

След няколко неуспешни опита за създаване на организация, по инициатива на художници от Варна, на 14.06.1943 г. в салона на Мъжката гимназия се е състояло учредителното събрание на дружеството на варненските художници. целите на дружеството и средствата за постигането им са дефинирани от словото на избрания председател Стефан Гадуларов в деня на свети лука – патронния празник на дружеството.

Извадка от Протокол №4 от 31.10.1943 г.

„Условията, при които започнахме изграждането на Дружеството, са тежки. Войната наложи и на нашия народ крайни ограничения, не позволяващи целесъобразни инициативи. Въпреки тия условия, ние трябва да напрегнем усилията си, да работим за общата култура и цивилизация на обществото. При нормални условия – тия задачи изискват непосилна работа и мъчно изтръгват благодарност. При днешните времена, инициативите на културните организации – са още по-благородни, още по-ценни и необходими, защото само чрез тях се държи връзка между напълно материалистичното увлечение на човечеството във време на война, с духовните, културни нужди – основна проява на цивилизацията. Нашият народ е също овъглен от темпото на военновременните схващания. Дълг ни налага, да го държим върху релсите на единението между материалната и духовна култура, да го държим в хармонична връзка между тия две необходими сили. Дружеството ни е основано. То трябва да играе благородната си роля. Първата му проява в това направление ще бъде безспорно, настоящата обща изложба. Ние трябва да покажем какво сме и какво сме направили, макар оскъдицата на материали да спъва едно широко, свободно проявление на творческите ни възможности. Изложбата е, която ще ни представи пред Варненското общество като Дружество.”

На 9.01.1944г. в Салона на Еврейския дом кметът на града г-н Петър Стоянов открива първата, така дълго подготвяна обща дружествена изложба. Присъстващите официални лица са поканени в ресторант кристал. Между другите въпроси се подхвърля идеята дружеството да поеме инициатива за изграждане в града ни на Постоянна художествена галерия. Тази идея е възприета с готовност и въодушевление от представителите на властта и обществените организации. Пръв Константин Щъркелов прави дарение от 1016 лв. за създаване на един фонд за тази цел и веднага е последван от много от присъстващите. Кметът на общината обещава да ходатайства общинските съветници да впишат в общинския бюджет редовна годишна субсидия за тази цел.

На 12.01.1944г. дружеството на варненските художници се събира, за да учреди фонд „ИЗГРАЖДАНЕПОСТОЯННА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ВЪВ ВАРНА“. Идеята за Постоянна художествена галерия надживява дружеството, което просъществува четири години.