Постоянна експозиция - зала 11

Георги Велчев, Георги Урумов - Калиакра и Христо Каварналиев са най-ранните значими, високопрофесионални живописци, чието изкуство и житейски път са свързани с Варна. Артистичната им кариера започва през 20-те години на миналия век, след като завършват образованието си – Велчев и Каварналиев в Художествената академия в София, а Урумов в Художествената академия в Букурещ. През 1930-те и 1940-те години тримата са приятели и често рисуват заедно по бреговете на Камен бряг и Калиакра. Независимо от таланта и богатото им творчество и тримата не получават заслуженото признание и място в историята на българската живопис.

Георги Велчев е пребродил целия свят и е натрупал забележителна художествена култура. Той е най-големият майстор на морския пейзаж в класическата ни реалистична живопис, а с творбите си в постимпресионистичен и поантилистичен дух, създадени във Франция, той става един от новаторите в кратковременния български модернизъм от началото на 1920-те години. Изкуството му съчетава импресионистични и символистични тонове. Усещането за материалност и автентичност на природните форми, на водата и скалата, е невероятно, но живописният жест е свободен и импулсивен.

Постоянна експозиция - зала 11

От тримата Георги Урумов - Калиакра е най-смелият експериментатор – в композирането на фигурите в пространството и в ракурсите, които избира; в постигането на особена светлина и наситена атмосфера; в изграждането на сетивна и на места силно пастозна картинна повърхност; в търсенето на по - осезателен и понякога драстичен експресионистичен образ.

Христо Каварналиев гради пейзажите си с по-условна и някак по-твърда форма. Очертанията на природните места, на морето и брега, са пределно ясни и дори остри, а звукът и чувството от често изобразяваните зелени вълни са хладни. И тук експресионистичното надделява – във формообразуването и в общото картинно и живописно настроение.

Жизненият път на тримата художници приключва през 50-те години на миналия век. Те си отиват огорчени и разочаровани от тогавашното общество, отнасящо се бездушно и враждебно към свободния артистичен дух, който тримата носят в себе си и въплътяват в изкуството си.

Румен Серафимов - изкуствовед