Гостуващи изложби

130 години от рождението на Кирил Шиваров

от 5 Юли до 19 Юли 2017

130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ СКУЛПТОР, ВАРНЕНЕЦЪТ К И Р И Л Ш И В А Р О В 15 юли 1887, Варна – 26 март 1938, София На 05.07.2017 г. от 18.00 ч. , в ГХГ Борис Георгиев- Варна, ул. Любен Каравелов 1, на вниманието на варненската общественост ще бъдат представени две значими юбилейни културни прояви: Новоиздаденото, първо у нас изкуствоведско изследване върху богатото творческо наследство на Шиваров – монографията КИРИЛ ШИВАРОВ СКУЛПТОРЪТ на изкуствоведа Румяна Иванова, която е и автор - куратор на Юбилейната изложба НАШИЯТ СКУЛПТОР. Юбилейната изложба НАШИЯТ СКУЛПТОР е именувана така, както в раннито десетилетие на миналия век варненци с гордост са наричали Кирил Шиваров - Нашият скулптор. Откриването на експозицията се съвместява с представянето на монографията за Шиваров. Изложбата е резултат от изследователски труд на изкуствоведа Румяна Иванова, поставила си за цел да попълни съществуващата празнота (в местен и национален аспект), свързана с признаването на значимия влог на Кирил Шиваров в родната култура. Това е първи опит у нас да се даде цялостен поглед върху щедро завещаното ни творчество на Шиваров, осъществено из цялата ни страна. Експозиционните табла представят заснетите художествени обекти с научен апарат към тях. Те онагледяват богатото и разностранно изкуство на автора, както в жанрово многообразната монументална пластика, така и в кавалетната скулптура, която в преобладаващата си част е трудно достъпна и в неизвестност. Монографията КИРИЛ ШИВАРОВ СКУЛПТОРЪТ е отпечатана с финансовата подкрепа на Икономически университет - Варна, чиято академична сграда е с уникално скулптиране от Кирил Шиваров. Книгата е луксозно издание ( 123 стр., над 200 снимки, албумен раздел, превод на руски, немски и английски език). Огромното по обемен обхват, различно по местонахождението си в страната творчество на скулптора е разгледано в контекста на обществено-историческите условия и културните процеси у нас през първите десетилетия на ХХ век. Шиваров е сред най-изявените представители на второто поколение български скулптори. Неговият новаторски влог в самобитно формиращия се тогава облик на родна художествена култура е безспорен. Творецът с възрожденски плам и пословично трудолюбие допринася за жанрово-тематичното обогатяване и стилово-пластичното обновяване на новата българската скулптура и за сближаването й с европейските културни ценности. Той още приживе е признат творчески авторитет, на чийто висок професионализъм доверяват създаването на най-мащабните на времето бронзови колоси, символ на гордия и непобедим български дух - портретните фигури на братята Евлоги и Христо Георгиеви, фланкиращи входа на Софийски университет, увеличението на лъвските фигури на Паметника на Свободата на връх Шипка, на Паметника на Незнайния воин в София и др. Шиваров е пионер в осъществяването на синтеза на монументалната скулптура в архитектурната среда на динамично благоустрояващите се тогава български градове. Най-отрано, творчески интензивно и ползотворно Шиваров бележи с неповторимост облика на Варна. Той осезателно допринася за европеизиране, модернизиране облика на своя град, декорирайки със скулптура най-престижните, новопостроени тогава варненски здания като академичната сградата на Икономическия университет - Варна, Гранд-хотел Ню Йорк, Софийска банка, Морското казино и др. Авторът на монографията КИРИЛ ШИВАРОВ СКУЛПТОРЪТ обстойно се спира както на пионерското дело на Шиваров в българската монументална и кавалетна пластика, така и на неговото енергично, целенасочено ратуване за културното възземане и художественото просвещение у нас. Не са пропуснати и любопитни факти за всеотдайния труженик на изкуството, който бил широко скроен безсребренник, прочут като Бачо Киро - Душата на артистичната бохема от интелектуалния ни елит. В книгата обосновано се акцентира върху тревожния факт, че с годините изкуството на Шиваров все по-плътно се обгръща от анонимност и съществуването му вече е в риск, което налага неотложни, професионални мерки за да бъде съхранено за бъдещето… Взаимно допълващи се, съвместени по време и място, двете юбилейни културни прояви са достоен израз на заслужена почит към именития ни съгражданин и нов, задълбочен етап в цялостното проучване на изкуството на скулптора Шиваров, каквото до сега липсваше в българското изкуствознание. В рамките на юбилейното честване, на 15 юли - рождения ден на Шиваров, в изложбената зала ще се проведе творческа среща-разговор за значимостта на неговото изкуството и за необходимостта от действени мерки то да бъде опазено. Присъстващите ще поднесат цветя пред намиращия се в близост паметник на варненския скулптор Кирил Шиваров. Румяна Иванова, изкуствовед, инициатор на юбилейното честване