Гостуващи изложби

ДАРЕНИЕТО. Иван Павлов 1921-2004

от 30 Август до 20 Септември 2018

Иван Христов Павлов е роден във Варна през 1921 година. Неговата биография на художник се свързва с дарението, което прави през 2002г. на Градската художествена галерия във Варна на 50 свои произведения живопис и рисунки на стойност от 20 000 евро. Дарението пристига от Германия в изпълнение на нотариалното му завещание, направено пред нотариус Вилфред Наке в Берлин и в което се казва: За мой единствен наследник определям град Варна в България. Тъй като наследството ми се състои главно от създадените от мен картини, то наследственото имущество е предназначено за Градската художествена галерия във Варна. Картините на Иван Павлов постъпват във фонда на Варненската галерия през 2003 година, една година преди кончината му. Необикновената биография на художника Иван Павлов започва с неговата работа като електротехник-бобиньор. Не е известно при какви обстоятелства и кое го е подтикнало да се посвети на изкуството с толкова вдъхновение и отдаденост, че да го превърне в картинен дневник на своя живот. От темите, които развива в произведенията си, можем да извлечем информация за личния му живот и преживявания. Рисува спонтанно, като си служи освен с традиционни живописни и графични средства като темпера, акрил, въглен, пластичен грунд и с други индустриални материали: лакове, смоли, различни пластични пълнители, за да постигне определен фактурен или колоритен ефект. Създадено извън традицията на българската живопис изкуството на художника от Берлин Иван Павлов, сега след 15 години, за първи път се показва в изложба в родния му град. Ценителите ще открият в живописта на този самоизградил се извън границите на България творец, много човешка сила и любов, защото е работил и живял с вдъхновение към изкуството.