Гостуващи изложби

Деветнадесето международно биенале на графиката Варна 2017

от 11 Август до 30 Септември 2017

Международното биенале на графиката във Варна е най-представителният форум на съвременното графично изкуство в България и сред десетте най-авторитетни и влиятелни художествени събития в тази област в света. Негова основна цел е да представи както класическите техники, така и актуалните тенденции и съвременни достижения в графичното изкуство. Тазгодишното деветнадесето издание ще се открие на 11 август 2017 г. в салоните на Градска художествена галерия Борис Георгиев - Варна. Експозицията ще бъде отворена за посещение до краят на септември. Биеналето на графиката във Варна е първото не само в България, но и едно от първите в Европа. Идеята за форума се ражда през 1979 г. във Варна. През 2001 г. Международното биенале на графиката (МБГ) е включено в културните маршрути на Европа и оттогава е под егидата на UNESCO. Негови организатори по статут са Община Варна/LiveVarna, Министерство на културата и Съюз на българските художници СБХ / Union of Bulgarian Artists UBA. Пряк изпълнител на експозицията е Галерия за графично изкуство - Варна. International Print Biennial Varna се провежда под патронажа на кмета на град Варна. Най - значима финансова подкрепа биеналето получава от Община Варна, която осигурява деветдесет процента от неговия бюджет.