Гостуващи изложби

ЕФЕКТЪТ ЛЮКСЕМБУРГ

от 14 Юни до 3 Юли 2024

Двамата автори представят своя проект така: Нарекохме тази изложба Ефектът Люксембург, защото по подобен на радиовълните начин, в разпокъсания пейзаж на съвременното съществуване, понятията и концепциите свободно летят, и чрез объркване на сигналите и значението ние губим поглед върху това, което наистина ни заобикаля. Сред шума процесът на смислено разбиране става неуловим, и се появява огромна, неразбираема мрежа, състояща се от така наречените хиперобекти, като възможно обяснение за днешният житейски опит. Ефектите и проявленията на тези хиперобекти могат да бъдат широко разпръснати в различни местоположения, което прави цялата им форма невъзможна за виждане или усещане наведнъж, предизвиквайки самото понятие за индивидуализъм. Така индивидуалното преживяване избледнява в мъглата на несигурността и ние сме пренаситени с послания, скоро да се окажем изключени, без никога да разберем защо това се случва с нас. В днешно време художниците се борят с концепции и феномени, които са огромни, сложни и често надхвърлят човешките мащаби на разбиране. Как може изкуството, и по-специално живописта, да отрази тези сложни въпроси - питат чрез своите произведения двамата артисти. Ефектът Люксембург кани зрителите да се приближат, за да чуят всички съмнения, несъвършенства и идиосинкретични качества, които двамата художници се опитват да предадат в смес от стилове, повърхности, теми и живописни пространства. Ако приемем, че съществуват два типа художници: единият, който е вкоренен в усещането за място, и другият, който записва това, което вижда мимоходом, можем да се каже, че Сами и Сюнмез притежават и двете качества. Тяхната примамлива характеристика е флуидността, която придават както на боите, така и на изобразеното, без да се опитват да бъдат остроумни или цинични. Така може да се каже, че тази изложба е един процес на смесване на две различни индивидуалности, на двама художници, които използват своята алхимия, за да подчертаят крехката структура на образите във връзка с времето, пространството и паметта.