Гостуващи изложби

Есенни етюди. Изложба на Александър Капричев (1945-2008)

от 12 Октомври до 28 Октомври 2018

Александър Капричев (1945-2008) твори в областта на кавалетната и на декоративно-монументалната живопис и е автор е на голям брой живописни платна, акварели, графики и рисунки, както и на няколко проекта за монументални творби, стенопис, стъклопис и гоблени, които в стилово отношение могат да бъдат отнесени към лиричната абстракция или към абстрактния експресионизъм. Изложбата есенни етюди може да бъде разгледана до 28 октомври 2018г.