Гостуващи изложби

Марина Варенцова - Русева юбилейна изложба

от 16 Април до 9 Май 2021

Марина Варенцова - Русева е художник, който активно навлиза в художествения живот на града ни в средата 1990те години. Тя се установява във Варна през 1995 г. след като е получила академично художествено образование по живопис в Петербург и представя значителен брой изложби съвместно със своя съпруг - художника Николай Русев. Така Марина Русева за кратко време успява да се утвърди като уважаван член на групата на варненските художници. Нейното изкуството е усвоило традицията на класическата руската реалистична живопис, обогатена с лирически интонации, влияние от руския символизъм, формиран от фантастични и религиозно - митологични теми, както и импресионистичните уроци на пленерната живопис. Изложбата се реализира с подкрепата на Община Варна.