Гостуващи изложби

Международно триенале „Духът на акварела”

от 12 Юли до 11 Август 2022

Международното триенале ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА, което ще има своето трето издание, събира художници и почитатели на изкуството от 12 юли във Варна. Организатор на форума е фондация Международно акварелно общество - България с председател Селма Тодорова, събитието обичайно се подкрепя от Община Варна.