Гостуващи изложби

Нова постоянна експозиция на Градска художествена галерия - Варна

от 20 Декември до 20 Декември 2019

На 20 декември 2017 г. от 18:00 часа се открива новата постоянна експозиция на Градската художествена галерия - Варна. Като изключително важен компонент във функционирането на един художествен музей, като естетически образ на вкуса и професионалното разбиране за високото изкуство и неговите сложни стилови превъплъщения във времето, експозицията предлага ново структуриране и значително обогатяване с нови творби. Тя запазва класическия хронологичен принцип в проследяването на художественото развитие в българското изкуство, което в случая се простира от самия край на XIX век до наши дни.