Гостуващи изложби

ОБЩА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“ - ВАРНА

от 20 Май до 8 Юли 2021

На 20 май 2021 г., от 18.30 часа, в три зали на Градската художествена галерия Борис Георгиев - Варна се открива Обща годишна изложба на учениците от V до ХІ клас, от специалности Изобразително изкуство, Изящни изкуства и Рекламна графика в Национално училище по изкуствата Добри Христов - Варна. Изложбата включва живописни, графични и скулптурни творби, създадени по време на учебната година - фигурални композиции, натюрморти, портрети, пленерни пейзажи, рисунки, пластики, компютърни графики и плакати. Разнообразни като тематика и пластични постижения, представящи креативни идеи и експерименти с различните техники, творбите на младите художници показват пътя на тяхното творческо израстване и професионалните им умения, придобити по време на обучението в съответната специалност.