Гостуващи изложби

ОЛТАР. Изложба живопис на Калия Йорданова

от 30 Октомври до 19 Ноември 2018

Живописните платна на Калия Йорданова са изведени до основните символни кодове на орнаменталното изкуство и притежават своя съдържателна структура. Пластичните изразни средства разкриват свещената ритуалност и универсалната знаковост на декоративните мотиви. Тези пластични решения разширяват границите в разбирането за живопис и носят пространствена характеристика като самостоятелен обект. Въздействието, което внушава авторката е драматичното противопоставяне на опозициите светлина - мрак, сакрално - профанно. Артистичната платформа на К. Йорданова може да бъде разбрана като развитие на емоционално-психичната сила, която носят пластовете на нашата духовна памет. Извън крясъка на жестокостта на деня, картините разкриват мълчанието на безвремието и осъществяват диалог с върховното тайнство на образното ни наследство.