Гостуващи изложби

пасажери между две морета

от 19 Юни до 10 Юли 2024

Провеждането на изложбата Пасажери между две морета в ГХГ Б. Георгиев цели възобновяване на артистичния обмен между Варна и Дордрехт в областта на изобразителните изкуства. Културното сътрудничество между двата града датира от 1980-те години и дава силен тласък за тяхното официално побратимяване през 2001 г. В изложбата участват 13 художници с произведения в различни направления на визуалните изкуства - от живопис и скулптура до видео - арт и инсталация. Варна е представена от утвърдени автори като Владимир Иванов, Ангел Атанасов, Велина Гребенска, Илия Янков, Цветан Кръстев, Милко Божков и Стефка Георгиева. Холандската страна ще бъде представена от Аника Хокстенбак, Бабс ван Хюйтен, Герхард Лентинк, Ян Стров, Нико Парлевлийт и Сами Шекел.