Гостуващи изложби

Размяна на местата, изложба на Дарина Цурева, Елена Панайотова, Борис Колев - Байла, Камен Симов, Николай Златанов - Кайо и Христофор Кръстев

от 8 Ноември до 30 Ноември 2023

По идея на Борис Колев - Размяна на местата. Размиването на границите е толкова характерно за нашето съвремие, че то се приема за аксиома. Жанровите и стилови определения, както и традиционните форми и практики се размиват и създават една различна мозайка със свои нови принципи, структура и характер. Смяната на едни граници разбираемо създава нови такива, както промяната на светлината води до промяна на формата, цвета, средата, а оттам се променя внушението на художественото произведение. Погледът от различен ракурс помага за по-доброто овладяване на даден художествен жанр, предпазва го от ленността на рутината. Тази промяна дава различна възможност за израз във форма, материал, медия, различно светоусещане и го съотнася към вътрешния му натюрел. Така се съпоставят вече традиционните пластични художествени подходи с пластичните похвати и формираните ценности в нас. Тясното профилиране дава професионална дълбочина, но често лишава и ограничава широчината на другия поглед - на различното, необичайното. Идеята на проекта е да се ротират колегите: графиците в живопис, живописците в пластика, пластиците в графика. По този начин ще се изправим пред чисто професионалната провокация и различния творчески процес, излизайки от комфорта на художествена специфика, като си. Участниците ще бъдат освободени от условностите и ограниченията на техника, стил, материал, тематика - всеки ще има възможност за индивидуален избор. Изискването е творбата на автора, която представя, да е в друг художествен жанр, различен от този, в който работи. Броят на работите и размера им са съобразени с конкретното пространство на залата. Наясно сме, че такъв тип изложби са правени и преди нас и нямаме претенции за първооткривателство. Далеч сме и от амбицията за пълно изчерпателно обхващане на динамиката на всички художествени проявления и характеристики на жанровете. По-скоро търсим в индивидуалната уникалност и желание да изразим важното и значимото за нас чрез различни изразни средства. Творческите пътища на всички участници са различни, но обединяващото между нас е, че сме приятели и от едно художествено поколение. Освен с индивидуален художествен характер сме и професионални единомишленици и близки в разбирането ни и отношението към съвременното изкуство. Общата проява не ни унифицира, а подчертава различността ни и така всеки от участниците допринася за замисъла на изложбата. Не можем да бъдем апостати на собствената си художествена специалност (верую), защото дори да отидем в различни техники, материя, пространства, винаги носим част от себе си. Участниците са по двама представители на трите жанра: Живопис - Дарина Цурева Живопис - Борис Колев Графика - Христофор Кръстев Графика Елена Панайотова Пластика - Камен Симов Пластика Николай Златанов куратор Камен Симов текст Николай Златанов-Кайо.