Гостуващи изложби

"Живопис Пластика Фотография" в Ателие „Георги Велчев“.

от 17 Декември до 28 Февруари 2022

Една многолика изложба ще сложи финалната точка на артистичната 2021 г. в художническата общност във Варна на 17 декември в Зала Ателие Георги Велчев на Художествения музей Георги Велчев. За нея уредникът Боян Боев е поканил 20 варненски автори от различни поколения. Сред тях са високо ценени артисти, определящи за мястото на Варна в българското пластично изкуство като Веселин Начев, Мария Зафиркова, Васил Василев, Сашо Анастасов, Цветан Кръстев, Христо Христов, Цанко Цанков, Иван Минчев, Боян Боев, Светла Косева, Деан Даракчиев, както и по-млади, но наложили се с таланта и последователното си присъствие в художествения живот на морския град артисти като Албена Коева, Велина Гребенска, Йордан Георгиев, Ива Маркова, Боряна Симеонова. С пластика се представят Венелин Иванов, Пламен Аврамов и младият Александър Кръстев. С фотография се включва още едно младо име - Георги Кръстев. Празничната групова изложба през годините се е превърнала в една от неписаните традиции на артистичното общество в морската столица. В нея си дават среща автори и ценители, събрани в любимия на варненските творци музей в очакване на светлите дни на Рождество.